Norges nasjonalfoss, laksefiske, festivaler. Campingplass med hytter.